STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ZÁHRADNÍCKA V PIEŠŤANOCH vás víta na svojej novej podstránke venovanej projektu COMENIUS !

 

Projekt Comenius 2011-2013 sa zaoberal realizáciou záhradníckeho vzdelávania a zvlášť sa venoval podpore ochrany zdravia v záhradníckom povolaní v zúčastnených partnerských školách.

Dosiahnuté ciele projektu :

* Autentickým učením počas projektu sa študenti stali samostatnejšími s vlastnou iniciatívou a získali aj podnikateľskú kompetenciu.

* Ďalšie vzdelávanie  učiteľov a študentov už počas štúdia .

* Európskou výmenou sa posilnili už vzniknuté partnerstvá a vznikli nové

* Vybrali sme  vhodné miesta (školy, firmy) pre pobyty študentov v zahraničí

Účasťou žiakov na prehliadkach a v podnikoch praxe sa zvýšila hodnota individuálnej mobility a dosiahla sa integrácia učenia  odbornej zložky a jazyka. Európskou súťažou mladých záhradníkov/ničiek  bolo možné porovnať vzdelávacie štandardy v zúčastnených partnerských zariadeniach.

Kombináciou cestovania, učenia sa a prácou na mobilitách študenti získali fundované pohľady na krajinou špecifické rozdiely v praxi a vo vyučovacích metódach v záhradníctve.